BAW - MEANG

Thai Restaurant og take away

Klik her for at redigere underoverskriften.

What is hot stone massage therapy? Introduced to North American massage therapists in the early 1990's, hot stone massage is a form of massage therapy that follows the same principles of a regular Thai massage but with the addition of heated stones, which are believed to better open the body's energy pathways. Hot stone massage is a form of "thermotherapy" in which hot stones are positioned on specific areas of the client's body and allow for greater deep tissue manipulation. Massaging oils are used to allow the therapist to work with the muscles easier and the hot stones may be alternated with cold stones or room temperature stones to facilitate the massage treatment. Hot stone massage is an ancient practice Hot stone massage is an age-old healing therapy with history reaching back to ancient Egyptians. The Native American culture has long used hot stones during "sweat lodge" ceremonies as a way to facilitate cleansing both the physical body and spirit. In Hawaii, hot molten lava rocks called pohaku are used. A type of hot stone massage is also used in the traditional Ayurveda, a natural alternative healing medicine practiced in India.


Hvad er hotstone-massageterapi? Introduceret for nordamerikanske massageterapeuter i de tidlige 1990'ere er hot stone massage en form for massageterapi, der følger de samme principper for en regelmæssig thailandske massage, men med tilføjelse af opvarmede sten, som menes at bedre åbne kroppens energibaner. Hot sten massage er en form for "termoterapi", hvor varme sten er placeret på specifikke områder af klientens krop og muliggør større dyb vævsmanipulation. Masseringsolier bruges for at lade terapeuten lettere arbejde med musklerne, og de varme sten kan skiftes med kolde sten eller stuetemperatursten for at lette massagebehandlingen. Hot sten massage er en gammel praksis Hot sten massage er en ældgamle helbredelsesbehandling med historie, der når tilbage til gamle egyptere. Indiansk kultur har længe brugt varme sten under "sved lodge" ceremonier som en måde at gøre det lettere at rense både den fysiske krop og ånd. På Hawaii bruges varme smeltede lavabergarter kaldet pohaku. En type hot stone-massage bruges også i den traditionelle Ayurveda, en naturlig alternativ helbredelsesmedicin, der praktiseres i Indien.


Baw-meang Thai restaurant og thai take away Østergade 11,1 3600 Frederiksuund Tlf: 50 27 10 75